Retourrecht van 14 dagen

Privacy

VinFoli hecht veel belang aan de beveiliging en aan het privé karakter van uw persoonlijke gegevens. Iedere verwerking van uw gegevens zal plaatsvinden overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving voor gegevensbescherming (meer bepaald, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

 

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens dienen te worden gegeven, dient u bij de bestelling persoonlijke gegevens in te vullen of kan u op vrijwillig basis gegevens verstrekken door formulieren op onze webshop in te vullen ( contactdocument, inloggegevens).

 

Deze informatie zal echter enkel worden gebruikt voor ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze promoties en nieuwigheden of aan derden die bij het uitvoeren van uw bestelling betrokken zijn.

 

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht.

 

U heeft als gebruiker op ieder moment het recht zich kosteloos en op verzoek te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich per brief naar VinFoli of per e-mail richten naar info@vinfoli.be. U heeft op ieder moment het recht om u te informeren over de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben over u, alsook over de verwerking die zij ondergaan. U kan eveneens binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd.

 

VinFoli kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.

 

De persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

 

VinFoli maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. VinFoli  gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. De cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Op basis hiervan kunnen wij onze diensten verbeteren en aanpassen aan de noden van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij VinFoli geen cookies ontvangt.

 

 

 

Indien u beslist een recensie te schrijven, kan u zelf kiezen of u uw naam of anderen persoonlijke gegevens toevoegt. Wij behouden ons het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren.

 

Alle uw persoonlijke gegevens ( adres, klantennummer, bestelgegevens, contactgegevens) uit al ons formulieren worden door middel van SSL-Techniek versleuteld.

 

U herkent zo'n beveiligde verbinding aan de volgende punten:

 

- Het getoonde internetadres begint  "https://..."

 

- Op uw browser verschijnt onderaan de vensterrand een gesloten hangslotje.

© VinFoli / Dimi-Consulting / Atel-J / Website by KMOSites